Maria Jacobusdr Letten [1697-1766]
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

handtekeningweverMaria Jacobusdr (ook wel Marijtje) Letten, dochter van Jacobus Letten en Jannetje de Nijs werd gedoopt op dinsdag 30 juli 1697.

In 1718 trouwde zij met Johannes Moncourt. Johannes werd in 1690 in Leiden geboren en was
van beroep stofjeswerker en baaiwever.

Het huwelijk werd in 1735 ontbonden verklaard wegens "kwaadwillige verlating door Maria Lette, die gerechtelijk werd veroordeeld wegens overspel en tot 11 maanden tuchthuis en verbannen uit Holland en West Friesland voor de tijd van 50 jaren."

Marijtje overleed op zondag 16 februari 1766 in Utrecht.

Hun beider achterkleindochter
Maria Magdalena Rodrigo trouwde in 1816 met Joseph Bergonje.