Lodewijk Meeuwisz Heijstek [1640-....]
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

handtekeningplattegrond UitwijkherbergierLodewijk Meeuwisz Heijstek werd omstreeks 1640 geboren  als zoon van Meeuwis Lodewijksz Heijstek. Hij was gehuwd met Gijsbertje.

In 1667 was Lodewijk herbergier van herberg 'De Roskam' in Uitwijk.
Dit blijkt uit akten van 9 mei en 26 oktober 1667.
In sommige archiefstukken werd Lodewijk ook wel Lauweris of Lauwerens genoemd, zo ook in dit geval:

"... waarin Aert Willemsz. Cant uit Almkerk optreedt als vader van Lenaert Aartsz. Cant, drie personen uit Uitwijk, Andel en Rijswijk aanspreekt wegens een vechtpartij met messen en blessures 'bij avont in  joncspel en dans' in de herberg van Louweris Meusz. Heijstecq".

kerk van UitwijkDe herberg werd later overgenomen door Lodewijks zuster Geertje Meeuwisse Heystek. Zij leverde het bier voor de werklui bij de restauratie van de kerktoren van Uitwijk in 1703. Deze werd onder andere in opdracht van Lodewijk Heystek gerestaureerd.

Het gebouw waarin destijds de herberg was gevestigd bestaat nog steeds. Later deed het dienst als woning van de heren van Uitwijk bij hun bezoek aan Uitwijk.


Eén van Lodewijk's kleinzonen in de vijfde graad was
Lodewijk van der Vin.