Lauwerijs Cornelisz Roevers [1510-....]
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

handtekening

molenaar

Lauwerijs Cornelisz Roevers werd geboren omstreeks 1510,  als zoon van Cornelis Lauwreijsz.

Hij wordt genoemd als molenaar te Nieuw Gastel en vanaf 1565 als herbergier eveneens te Nieuw Gastel. Daarnaast bekleedde hij enkele belangrijke functies . Zo was hij leenman van het markizaat van Bergen op Zoom en vanaf 1560 pachter van de Lammertienden (een belasting op schapen).

Lauwerijs was getrouwd met Cornelia Geeraertsdr. Eén van hun zoons was Huibrecht Lauwereijsz.