Joseph Bergonje [1783-1862]
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

In het dorpje Le Monteil in het Franse departement Cantal wordt eind 18e eeuw Joseph Bergonje geboren. Hij is, nadat zij eerst een dochter kregen, de vijfde zoon van Bernard Bergonje en Louise Lestrade. Vreemd genoeg is hij de derde zoon met de naam Joseph, later zullen nog twee broers met de naam Joseph worden geboren. Op dinsdag 4 maart 1783 wordt Joseph gedoopt in het nabijgelegen Cros-de-Montvert.
Joseph krijgt een opleiding tot koperslager en wordt zelfs
meester koperslager. koperslager

Joseph trouwt op zondag 11 augustus 1816 met Maria Magdalena Rodrigo (achterkleindochter van Maria Jacobusdr Letten).
Het huwelijk wordt voltrokken in Naaldwijk in Zuid-Holland. Blijkbaar is Joseph naar Nederland getrokken. Dat is niet zo bijzonder als het op het eerste gezicht lijkt:
handtekening

Onderzoek van Pieter Jan Lestrade e.a. heeft aangetoond dat tussen 1750 en 1900 meer dan 400 Franse emigranten uit de Auvergne, vooral uit het departement Cantal en naastgelegen streken, naar Nederland zijn gekomen. Het waren voornamelijk koperslagers, ketellappers, messenslijpers en paraplumakers en zij waren allen katholiek. In Nederland zijn nog 37 families terug te vinden die van deze emigranten afstammen.

Deze emigratielust had verscheiden oorzaken, die met de tijd verschilden.
Allereerst was de opbrengst van de grond betrekkelijk gering en het klimaat ruw. Dan was er de gewoonte, dat bij overlijden het bezit toeviel aan de oudste zoon. De volgende zoon of zonen moesten hun heil maar zien te vinden.Verder noopte de hoge belasting een man vaak om te proberen ergens anders geld te verdienen. Later kwam daar nog bij, dat jonge mannen probeerden de dienstplicht te ontlopen.Dorp Naaldwijk

In het begin gingen de mensen te voet, onder leiding van iemand, die de reis al eerder had gemaakt, daardoor de route kende en de plaatsen, waar een groepje onderdak kon vinden. Dagmarsen van 30 km met zo´n 30 kg bepakking waren niet ongebruikelijk. Sommige koperslagers droegen platen roodkoper uit de Cantal op hun rug om in Nederland ketels te gaan hameren. In later tijden zal natuurlijk ook wel van de trein gebruik zijn gemaakt.


Joseph Bergonje en
Maria Magdalena Rodrigo krijgen 9 kinderen. Oudste dochter Maria Louisa Bourgonje trouwt later met Lodewijk van der Vin en trekt naar Den Haag.

Joseph Bergonje overlijdt op maandag 11 augustus 1862 om 7 uur 's morgens in Naaldwijk. Hij wordt 79 jaar.