Jan Dirckszoon van Baerle [ca 1380-....]handtekening
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

Jan Dirckszoon, zoon van Dirck Reijndertsz van Baerle, was vanaf 1430 Heilige Geestmeester ofwel armemeester te Baerle. Hij was daarmee lid van de Heilige Geesttafel, verkozen door de dorpsgemeenschap en belast met het beheer van de kerkelijke goederen. Hun taak bestond er in steun te verlenen aan de ouderlingen, noodlijdenden, wezen en andere ongelukkigen van de parochie. De inkomsten van de Heilige Geesttafel bestond uit giften, renten en collectes.

Zijn zoon, Joos Jansz, speelde een bescheiden rol in de geschiedenis van het waterschap De Oude en Nieuwe Landen:
wapen van BaerleDoor grote stormvloeden in de eerste helft van de 15de eeuw, zoals de St. Elizabethsvloed in 1421, was het oude dijkstelsel in het noordwesten van het huidige Noord-Brabant vernietigd. De lage zandgronden ten noorden van het dorp Baerlebosch (=Oudenbosch) moesten opnieuw bedijkt worden. Bij akte van 12 oktober 1460 gaven abt en convent van de abdij van Sint-Bernard nabij Antwerpen een complex gronden nabij Baerlebosch in erfcijns uit aan Willem de Bije, drossaard van de heer van Bergen op Zoom in Baerlebosch, Joos Jansz., Lambrecht Adriaensz. en Christiaen Braet met hun ´medeplegenden´.
De jaarlijkse cijns bedroeg anderhalve oude grote Tournoois per bunder. De ´innemers´ waren verplicht het verkregen land met een zeedijk te omgeven, waterlopen en wegen aan te leggen, kortom alles te doen dat voor een goede waterhuishouding nodig was.
Behalve door de cijns was het nieuwe land voor de abdij ook bron van inkomsten, omdat zij er het tiendrecht genoot. De akte van uitgifte bepaalde dat de abdij van het koren dat gewonnen werd de tiende schoof zou ontvangen. Voor de tienden van een aantal andere gewassen, vlas, ajuin, look, aveel (een soort raap) en witte kool moest jaarlijks een geldsom betaald worden, tien Bourgondische stuivers per gemet.
De grenzen van de nieuwe polder waren globaal genomen de rivier de Mark, de Koedijk, het Maasstraatje, de Moerdijksestraat en de haven van Oudenbosch (toen nog Baerlebosch genoemd).
[bron: Waterschap De Oude en Nieuwe Landen, 1670-1959, J.J.A.M. Koenen - http://www.archboz.nl/pdf/ON-oude-nieuwelanden.pdf]
De achter-achter-achterkleinzoon van Joos, Adriaen Cornelisz Slobbe, werd ongeveer 150 jaar na hem in het nabijgelegen Klundert geboren.