Huibrecht Lauwereijsz [ca 1540-1600]
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

Willemstad

Huibrecht Lauwereijsz is geboren in Gastel. Hij was de zoon van Lauwerijs Cornelisz Roevers en Cornelia Geeraertsdr.

In diverse hoedanigheden wordt hij genoemd in archiefstukken. Vanaf 1572 was hij landmeter te Fijnaart en in 1588 werd hij zelf schepen aldaar.

In 1585 verwerft hij het bezit van "15,5 gemet Cijnsland" in Fijnaart en in hetzelfde jaar wordt hij benoemd tot tiendpachter in den Ruigenhil.
Enkele jaren later,
in 1593, koopt hij "een huis aan de Voorstraat binnen Willemstad"  (zie kaart, de Voorstraat is met rood gemarkeerd).

Huibrecht en zijn vrouw Margaretha Cornelisdr Schatz. krijgen een zoon:  Laurijs Hubrechtsz Leest

Hass