Georg Friedrich Hass [1786-1871]
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

metselaar

Georg Friedrich Hass werd geboren in Sleeswijk, op maandag 27 februari 1786 als zoon van Johann Wilhelm Hass en Elisabeth Margaretha Vorbrecht.

Georg werd meester metselaar en heeft o.a. zijn kleinzoon Bendix Wilhelm nog in opleiding gehad.

Op 46-jarige leeftijd trouwde hij met Fraucke Catharina Johannsen, 45 jaar oud. Zij woonden toen al 17 jaar samen en hadden drie kinderen.

Georg stierf op donderdag 21 september 1871 in Katharinenheerd, 85 jaar. Zes dagen later werd hij aldaar begraven.

Hass