Friedrich Wilhelm (Fritz) Hass [1878-1942]          fritz
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

Fritz Hass werd op maandag 4 maart 1878 om één uur 's nachts geboren in een huis aan de Schiedamschedijk te Rotterdam als eerste kind van de alleenstaande Haagse Maria Louisa van der Vin. Bij zijn geboorte luidde zijn achternaam van der Vin. Pas op veertienjarige leeftijd werd hij als wettige zoon erkend door de in Katharinenheerd (Sleeswijk-Holstein) geboren Bendix Wilhelm Hass, toen deze met Fritz' moeder trouwde. Bij die gelegenheid werden ook de vijf jongere kinderen van Maria Louise erkend.

Fritz heeft zich altijd voorgedaan als Duitser; zijn latere vrouw Alida Wilhelmina Louisa Emde vertelde aan hun dochter Maria Louisa Hass, dat hij afkomstig was van de Elzas.
Al rond zijn twintigste kende Fritz deze Alida; Fritz was verliefd en vroeg haar ten huwelijk. Haar moeder,
Johanna Dijkslag, ontraadde dit omdat er slechte verhalen over Fritz de ronde deden. Alida wees hem daarom af en trouwde eind 1900 met Frederik de Sterke.

SS NoordamOp tweeentwintigjarige leeftijd trouwt Fritz, op woensdag 17 oktober 1900 in Rotterdam met Jacoba Louisa Bakker, 19 jaar oud. Een kleine negen jaar later vertrekken ze samen naar Amerika; op 27 juli 1909 komen zij aan op het immigratiecentrum Ellis Island bij New York. Uit aantekeningen in het Passenger record op Ellis Island blijkt dat hij, samen met zijn vrouw Jacoba, met de SS Noordam vanuit Rotterdam naar New York was gekomen. Zij waren op weg naar Fritz' zuster Lena en haar man Henri Pieter Kop op het adres 1081 25th street Paterson, New Jersey. Ze hadden slechts 50 dollar bij zich, het minimum bedrag dat vereist was om als emigrant de Verenigde Staten binnen te komen. Op dit blad is nog meer te ontdekken: zo blijkt dat Fritz als zeeman reeds meermalen in Amerika was geweest; in New York, maar ook in Californië. Verder dat Fritz en Jacoba zelf hun kaartje hadden betaald èn dat Fritz blond haar en blauwe ogen had en 1 meter 85 lang was.

Uit gegevens van een volkstelling in 1910 kon worden achterhaald dat Fritz en Jacoba aan de 84 East 21st Street, Paterson, New Jersey (District 158, Ward 11) woonden. Fritz was toen 32 jaar en werkte in een zgn. Dye House; de verfafdeling van een kledingfabriek in Patterson.

Na de dood van Frederik de Sterke in 1914 schreef Fritz vanuit Paterson aan Frederiks weduwe Alida dat hij haar wou trouwen. Alida was echter bevriend met een buurman die ook reeds haar hand had gevraagd. Wederom op aandringen van moeder Emde (Johanna Dijkslag) koos zij dit keer voor Fritz. Pas in 1917 scheidde Fritz van Jacoba; op dat moment was Alida reeds zwanger van hem. Op vrijdag 29 maart 1918 trouwden Fritz en Alida in Voorburg. Ook in dit huwelijk bleek hij ontrouw. Zeven maanden na de geboorte van hun derde kind Maria in 1920, werd een door hem verwekt kind geboren bij Lena Boshamer.
Fritz' zussen Lena en Maria lieten ondertussen openlijk weten dat zij niet van zijn amoureuze handelswijze waren gediend. Ook boden zij na het vertrek van Fritz hulp aan bij Alida, die als 41 jarige vrouw achterbleef met 11 kinderen, waarvan zeven onder de 15 jaar.

Fritz dronk veel en had daardoor veel schulden bij cafe´s. Hij kwam geregeld bij Alida om geld vragen. Pas nadat zijn stiefzoon Henk hem de deur had gewezen stopte dit. Enkele jaren later op donderdag 21 april 1932 werd hun huwelijk officieel ontbonden en trouwde hij met Lena Boshamer. Zij woonden de laatste jaren van zijn leven aan de Wolphaertsbocht 155 in Rotterdam. Hij is overleden op maandag 7 december 1942 in Rotterdam, 64 jaar oud.

Als klap op de vuurpijl verscheen na de bevrijding een Amerikaanse jongen met rood haar aan de deur bij Lena Boshamer. Hij vertelde haar dat hij een zoon was van Friedrich Wilhelm Hass.....

Hass