Johannes Braakman [1784 - 1873]
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

Johannes Braakman werd op 17 okt 1784 in Zutphen gedoopt. Hij was een achterkleinzoon van Jacob Alberts.

kerk JoppeHij trouwde met Johanna ten Velde (Groterkamp), die op 4 mei 1787 was geboren. Zij overleed in Gorssel op 4 okt 1838. Hun zoon Albertus werd in 1817 geboren.

In 1833 werd Johannes benoemd tot zetter, hoofdambtenaar bij de Direkte Belastingen.
Het college van Zetters van 's Rijks belastingen bestond sinds de nieuwe belastingwetgeving van minister Gogel van 1806. De zetters (ook wel 'verdelers' genoemd) hadden tot taak het schatten van de waarde van het onroerend goed om vervolgens te bepalen hoeveel belasting hierover betaald zou moeten worden. Iedere zetter was verantwoordelijk voor het schatten van een deel van het grondgebied van de gemeente (een sectie). Zij hielden daarvan registers bij. De burgemeester was verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de zetters. Als landeigenaren of pachters het niet eens waren met de door de zetters uitgebrachte taxatie, konden zij bij de burgemeester in beroep gaan. De zetters werden benoemd door de commisssaris van de koning op voordracht van de gemeenteraad. Zij hadden zitting voor een periode van vier jaar. Vaak waren raadsleden tevens lid van het college van zetters.

Hij overleed op 89-jarige leeftijd in Zutphen, op 23 oktober 1873. Jan werd als eerste Braakman begraven in het familiegraf op de begraafplaats van RK parochie in Joppe (nabij Deventer).

In een testament liet Jan zijn onroerend goed na aan zijn jongste zonen Johannes Jacobus en Antonius Martinus.


Hass