Jacob Alberts [.....]
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
bekende tijdgenoten:   

Jacob Alberts was een zoon van Albert en trouwde met een onbekende kleindochter van Tonis Braakman.

Blijkbaar stond de familie Braakman in hoger aanzien, want deze familienaam werd aan hun kinderen
en kleinkinderen doorgegeven.
Een van hun achterkleinzonen was Johannes Braakman.


Hass